سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران


دم نوش ِ خستگی...

ببین...

تمام عاشقانه ها شده تکرار مکرر اوهام

که در پس واژه های فریب خورده با افکار قایم باشک بازی می کنند

تصور کن من را

که مثل همیشه در کنارش "نبود ِ تو" نشسته است...

و فکر کن قلم بر دارم

و

شروع کنم به واژه بازی ِ کاغذی...

و حالا

فکر کن او را 

- همان اویی که نکره است -

فکر کن

درتب و تاب رسیدن به دیگری چگونه موج می خورد

...

تمام عاشقانه ها تکراری است...

اما

بعد از خروار ها سال

هنوز هم همین عاشقانه های تکراری سروده می شوند

 و هنوز هم

صدای گرم "عاشقی" که با لحن پر فراز  و نشیبش واژه هایش را در هوا می پراکند

خریدار دارد...

عشق ها

آنقدر هم که تو فکر می کنی بی ارزش نیستند!


نوشته شده در سه شنبه 92/4/4ساعت 9:12 عصر توسط محبوس نظرات ( ) |


 Design By : Pichak